Adhesió del CBC a la Declaració sobre la interdependència entra salut i natura a Catalunya

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya d’adherit a la Declaració sobre la interdependència entra salut i natura a Catalunya, promoguda per la plataforma col·laborativa Taula Salut i Natura. Aquesta plataforma està formada per administració pública, centres de recerca, entitats i sector privat i promou el treball col·lectiu, transversal i transdisciplinari.

Aquesta declaració contempla 4 objectius estratègics:

  • Desplegar la prescripció de natura.
  • Integrar la salut i la natura en els plans territorials, urbanístics i d’infraestructures.
  • Conservar i restaurar els espais agraris i el patrimoni natural.
  • Augmentar i millorar de la infraestructura verda i blava urbana i periurbana.

I treballa amb 3 objectius transversals

  • Promoure un model de salutbasat en la prevenció, l’apoderament de les persones i la salut comunitària.
  • Facilitar laimplicació ciutadana en l’augment, gestió i gaudi dels espais verds i blaus, afavorint l’accés equitatiu a la natura.
  • Augmentar la recerca i la difusió dels beneficis que ens aporta la natura per a la nostra salut.

Aquí podeu veure la Declaració, podeu adherir-vos de manera particular o d’entitats, consultar el llistat de signants i subscriviu-vos a un butlletí informatiu.

https://taulasalutinatura.cat/declaracio-sobre-la-interdependencia-entre-salut-i-natura-a-catalunya/