Quotes col·legials CBC

segon semestre 2022

 

Congelació de quotes i

reducció de quota per ATUR

 

La Junta de Govern del CBC valorant les conseqüències econòmiques i la seva repercussió sobre les quotes dels col·legiats i amb l’objectiu d’estar al costat amb ells en aquests moments ha decidit:

Inscripció al CBC:

Ratificar l’acord que fins al 30 de desembre de 2022 les taxes d’inscripció al CBC (de 60 € i 24 € pels recentment graduats) seran gratuïtes.

Quotes:

Mantenir el mateix import a les quotes col·legials semestrals (normal 61,60 €/semestre i atur 40 €/semestre).

Reducció de quotes:

Aplicar una reducció de la quota col·legial als aturats (40 €/semestre) (1)

(1) Cal presentar al Col·legi per correu electrònic cbc@cbc.cat  fins al 22 de juny de 2022, un certificat de l’OTG (antic INEM) on es faci constar la situació d’aturat del col·legiat.

(El CBC donarà acusament de rebuda, si no ho rebeu, si us plau, contacteu amb Secretaria)

Sense aquesta justificació (1) no s’aplicarà la quota reduïda i s’entendrà que la situació del col.legiat/col.legiada s’ha normalitzat i el rebut serà de 61,60 €/semestre.