Sr. Pau Rodríguez Montequin.

Col·legiat sènior 2018

Llicenciat en Ciències Biològiques (modalitat Biologia Fonamental). Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona (1973)

Diplomat en Comunitats Europees. Escola Diplomàtica del Ministeri d’Afers Exteriors (1985)

Diplomat en Funció Gerencial a les Administracions Públiques. ESADE (1990)

Master of Public Health. University of Toronto (1985)

Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental. Universitat Politècnica de Catalunya (1995)

De 1974 a 1984 treballa com a professor numerari de Batxillerat (assignatura Ciències Naturals), i professor de Salut Pública i Higiene Ambiental de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron -UAB

L’any 1982 incorporació com a Tècnic Superior d’Administració Especial de l’Ajuntament de Barcelona fins a la jubilació (2013). En aquesta institució desenvolupa tasques de: Cap del Secretariat Internacional per a la Protecció de la Mediterrània (1984), director del Laboratori Municipal (1985), secretari general Tècnic de l ‘àrea de Sanitat, Salut Pública i Medi Ambient (1986).

Director dels Serveis de Vigilància Ambiental (1991-2013), Vicepresident de la Ponència Ambiental Municipal (activitats classificades) de Barcelona (1992-013).