Dra. Mercè Durfort i Coll.

Col·legiada d’Honor: 2020

La Suze (França) el 1943 – Barcelona 2022. Es llicencià en Biologia per la Universitat de Barcelona (1965) i va ser catedràtica de Biologia Cel·lular des de 1985. Adscrita a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona hi va desenvolupar nombrosos càrrecs de gestió acadèmica. La seva llarga, dedicació a la docència abasta els diferents cicles de la llicenciatura de Biologia, mestratges  i cursos de doctorat, així com conferències a les Aules de la Gent Gran.

Autora de diversos capítols de llibres sobre temes de la seva especialitat així com un Diccionari de Biologia Cel·lular, i diversos vídeos metodològics.

La seva recerca es va centrar en tres línies:  Biologia de la reproducció en espècies que tenen interès en aqüicultura, histopatologia de mol·luscs bivalves i crustacis així com  processos de bioacumulació en mol·luscs i crustacis d’interès en aqüicultura. També va tutoritzar més de 20 tesis doctorals.

Va ser membre de l´Institut d’Estudis Catalans (l998), Sòcia d’Honor de la Societat Catalana de Biologia (2014) i presidenta de la Secció de Ciències Biològiques del 1992 al 2001. Va ser la primera dona membre numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1993)Membre d’Honor de la Càtedra Santiago Ramón y Cajal de la Universitat de Ciències Mèdiques de l’Havana, a Cuba (2014). Va rebre la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tècnic (2001) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2004).

Per sobre dels seus grans mèrits acadèmics, científics i biològics, la recordarem com la mestra de moltes generacions de biòlegs i una persona generosa que ajudava tothom.