Sr. Jordi Sanchez Rosas.

SUBMON.

Bioemprenedors 2017

SUBMON® Serveis Ambientals Marins és una plataforma de serveis de consultoria ambiental marina. Així mateix, es manté L’Associació SUBMON  amb la finalitat de continuar realitzant projectes propis relacionats amb la conservació, estudi i divulgació del medi marí.

Llicenciat en ciències biològiques. Diplomat en Gestió i Conservació d’Espais Naturals.

Està especialitzat en la gestió de projectes, recerca i monitoratge d’espècies i ecosistemes marins, cartografia d’hàbitats, busseig científic i ús sostenible d’espais naturals. També és especialista  en producció audiovisual, tant de fotografia com de vídeo.

Actualment, duu a terme estudis i projectes de monitoratge d’hàbitats submarins sobretot dirigits a maneig d’àrees protegides.

És membre del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, de l’Associació Catalana d’oceanògrafs, del grup d’experts del MedPan (Marine Protected Areas in the Mediterranean), i de la Xarxa Ibèrica d’algues nocives i biotoxinas, i perit oficial del Departament de Justícia especialitzat en vida marina.