Sr. Joan Puigdollers Fargas.

Trajectòria professional 2021

Llicenciat en Ciències Biològiques per la UAB l’any 1978, Diplomat en Enginyeria del Medi Ambient per L’Institut Català de Tecnologia l’any 1983 i Diplomat en Sanitat per l’Escola Departamental de Barcelona l’any 1989.

Des de 1981 Tècnic de Sanitat Ambiental del Departament de Sanitat   Generalitat de Catalunya. Ha estat funcionari del Cos Salut Pública. Cap de Servei de Sanejament Ambiental de la Direcció General de Salut Pública. Delegat Territorial a Barcelona del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, Gerent Territorial Àmbit Metropolita del CatSalut. President del Consorci Mar Salut.

En l’àmbit de la Gestió Medi Ambient, director general de Promoció i Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient. Conseller a L’Entitat Metropolitana de l’Aigua i Tractament de Residus des de 1991. Vicepresident de l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient, delegat de Medi Ambient i Espais Naturals. Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona (president de TERSA, Institut Municipal de Parcs i Jardins, Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, Agència Local d’Energia de Barcelona, Xarxa de Pobles i Ciutats capa la sostenibilitat).

En l’àmbit polític: Diputat Provincial de la Diputació de Barcelona.  Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’Ajuntament de Barcelona i president del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

Ha estat Soci de la Societat Catalana de Biologia i de l’Institut Català d’Història Natural, des de l’etapa d’estudiant a la Universitat.

En relació amb el Col·legi: es va Col·legiar en el col·legi Professional de Biòlegs des de la seva constitució. I va participar en la iniciativa de crear el Col·legi de Biòlegs d’Espanya i després del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.