Dr. Joan Pino Vilalta.

Recerca i investigació 2021

El Dr. Joan Pino és llicenciat i doctor en Ciències Biològiques, en l’especialitat de Botànica, per la Universitat de Barcelona (1990 i 1995 respectivament). La seva tesi doctoral es va centrar en la biologia i la dinàmica de les poblacions de les espècies arvenses. Va compaginar la realització de la tesi amb la realització de diversos projectes de cartografia de la vegetació, dins de la Unitat de Botànica de la Facultat de Biologia de la UB.

A partir del 1997 s’incorpora al Centre de recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), on desenvolupà la seva línia principal de recerca centrada en l’ecologia i la dinàmica dels paisatges i la conservació de la biodiversitat. Ha treballat especialment en els patrons del paisatge que expliquen les invasions biològiques. Reforçà aquesta línia de treball amb la realització d’un màster (1998) en Tecnologies de la Informació Geogràfica a la UAB.

Des de 2006 és professor de la Unitat d’Ecologia de la UAB i des de 2019 és catedràtic d’aquesta. El 2019 també passà a dirigir el CREAF, del qual ja n’era subdirector des de 2012.

Cal esmentar finalment la seva vinculació amb el naturalisme. Ha estat membre del consell directiu de la Institució Catalana d’Història Natural des de 1998, i en va ser president entre 2012 i 2018.