Dr. Francesc Castelló Orvay.

Col·legiat d’Honor: 2021

Llicenciat i Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, en la qual va desenvolupar la seva activitat docent des de 1965 fins al 2008  essent professor emèrit del Departament de Biologia Animal. Va introduint  l’ensenyament de l’Aqüicultura Marina a la Facultat de Biologia dirigint 8 màsters i postgraus interuniversitaris sobre la matèria a Xile, Perú, Mèxic, Cuba, Costa Rica, Guatemala i Brasil. Director de 13 tesis doctorals i de 9 projectes de recerca internacionals i projectes tècnics.

Va fer 21 estades com a investigador invitat per la Agencia Española de Cooperación Internacional en centres  d’Iberoamèrica. Va contribuir al coneixement  i desenvolupament de l’aqüicultura marina amb  prop de 300 publicacions, comunicacions a congressos i conferències.

Entre la intensa activitat que va dur a terme cal destacar que va ser Vocal del Consell Assessor de pesca marítima i aqüicultura marina de la Generalitat de Catalunya, Membre del Centre de Referència en aqüicultura de la Generalitat de Catalunya, Coordinador de la Red Temática Iberoamericana de Piscicultura Marina del Programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional i representant de la UB en el Consell Científic de la Xarxa de Referència de recerca i desenvolupament en aqüicultura de Catalunya.