Defensem la professió BiolegsCAT Acció Climàtica

El CBC defensa la professió i la Secretaria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural admet a biòlegs per un lloc de treball.

 

La Secretaria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va publicar la plaça ACC239-21 – Tècnic/a superior, subgrup A1-21 per cobrir un lloc de treball vacant de Tècnic/a superior, subgrup A1-21 per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. En els requisits de participació es requereix la titulació de “grau o llicenciatura en medi ambient”.

 

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb el seu compromís de defensa de la professió, va enviar una carta al Secretari d’Acció Climàtica indicant i argumentant la idoneïtat de la titulació de Biologia per accedir a aquesta plaça.

 

Davant d’aquesta reclamació la Secretaria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha modificat les bases i els titulats en Biologia podran accedir a aquest lloc de treball.