Actualització de conceptes de Biologia (docència)

 

En els darrers anys els coneixements en  Ciència i Tecnologia en general, i més concretament en la Biologia, són molt grans i necessiten revisió i actualització constants. Alguns d’aquests conceptes estan inclosos en el temari dels nostres joves que cursen Batxillerat i Cicles Formatius de Graus Superiors i d’altres s’hi han d’anar incorporant amb els avenços de la ciència i el coneixement d’aquest àmbit.

Amb l’objectiu de dotar als professionals de l’ensenyament de la biologia d’algunes eines per l’actualització d’aquests conceptes que ja són obsolets, però que alguns temaris i llibres de text encara inclouen, el CBC us anirà posant a la vostra disposició els informes i estudis que al respecte es facin per part de professionals experts, acadèmics i investigadors en els diferents àmbits biològics, per tal que els puguin incorporar en la tasca docent i també per al reciclatge de tots els professionals i dels interessats en la biologia. Juntament amb altres Institucions de l’àmbit de la Biologia del país, la idea és d’anar proporcionant progressivament aquestes actualitzacions en el pròxim futur.

 

Microbiologia:

Actualització de conceptes de Microbiologia per l’ensenyament de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.

Jordi Barbé García. Catedràtic de Microbiologia. Departament de Genètica i Microbiologia Facultat de Biociències. Universitat Autònoma de Barcelona.