Quotes col·legials CBC

segon semestre 2021

 

Congelació de quotes i reducció

de quota per ATUR, ERTOS i AUTÒNOMS

 

La Junta de Govern del CBC valorant les conseqüències econòmiques produïdes per la crisi de la COVID-19 i la seva repercussió sobre els col·legiats i amb l’objectiu d’estar al costat amb ells en aquests moments ha decidit:

Inscripció al CBC:

Ratificar l’acord que fins al 31 de desembre de 2021 les taxes d’inscripció al CBC (de 60 € i 24 € pels recentment graduats) seran gratuïtes.

Quotes:

Mantenir el mateix import de les quotes col·legials del primer semestre de l’any 2021 (normal 61,60 €/semestre i atur 40 €/semestre).

Reducció de quotes:

Aplicar una reducció de la quota col·legial als aturats (40 €/semestre) (1)

Aplicar una reducció de la quota col·legial igual a la quota reduïda per atur (40 €/semestre) els que han estat en una situació d’ERTO (durant el primer semestre de 2021) (2)

Aplicar una reducció de la quota col·legial igual a la quota reduïda per atur (40 €/semestre) als professionals autònoms (3)

 

(1) Cal presentar al Col·legi per correu electrònic cbc@cbc.cat  fins al 22 de juny de 2021, un certificat de l’OTG (antic INEM) on es faci constar la situació d’aturat del col·legiat.

(2) Cal presentar al Col·legi per correu electrònic cbc@cbc.cat  fins al 22 de juny de 2021, documentació d’haver estat en una situació d’ERTO (durant el primer semestre de 2021).

(3) Cal presentar al Col·legi per correu electrònic cbc@cbc.cat  fins al 22 de juny de 2021, documentació de ser autònom (últim rebut de pagament 2021).

(El CBC donarà, en tots aquests casos, acusament de rebuda, si no ho rebeu, si us plau, contacteu amb Secretaria)

 

Sense aquesta justificació no s’aplicarà la quota reduïda i s’entendrà que la situació del col.legiat/col.legiada s’ha normalitzat i el rebut serà de 61,60 €/semestre.