Quotes col·legials 2021: Congelació de quotes i reducció de quota ERTES i autònoms

 

 

La Junta de Govern del CBC valorant les conseqüències econòmiques produïdes per la crisi de la COVID-19 i la seva repercussió sobre els col·legiats i amb l’objectiu d’estar al costat amb ells en aquests moments ha decidit:

  • Mantenir el mateix import de les quotes col·legials del primer semestre de l’any 2021 (normal 61,60 €/semestre i atur 40 €/semestre).
  • Aplicar una reducció de la quota col·legial igual a la quota reduïda per atur (40 €/semestre) als professionals autònoms i els que han estat en una situació d’ERTE (*)
  • Ratificar l’acord que fins al 30 de juny de 2021 les taxes d’inscripció al CBC (de 60 € i 24 € pels recentment graduats) seran gratuïtes.

 (*) Cal presentar al Col·legi per correu electrònic cbc@cbc.cat  fins al 22 de desembre de 2020, un certificat de l’OTG (antic INEM) on es faci constar la situació d’aturat del col·legiat, o documentació d’haver estat en una situació d’ERTE, o documentació de ser autònom.