Fem grans les professions amb els col·legis professionals

 

Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, més coneguda com la Intercol·legial, que acull més d’un centenar de corporacions professionals del país, entre les quals el CBC, ha posat en marxa una campanya destinada a millorar la notorietat i transmetre els seus propis valors.

Canalitzada per les xarxes socials, mitjançant aquesta campanya es tracta d’incidir en dues idees. D’una banda, la de transmetre a la ciutadania en general, com a destinataris finals dels professionals membres dels diversos col·lectius, que aquests aporten beneficis, ja que són garantia de qualitat. I d’una altra banda es vol valorar i mostrar als mateixos professionals, ja estiguin col·legiats o no, la significació i els avantatges que comporta formar part del Col·legi Professional que correspongui segons l’activitat i ser-ne un membre més.

“Fer grans les professions amb els col·legis professionals, beneficis i garantia per a tothom”, és el lema de la campanya vehiculada per Twitter @LaIntercolSuma mitjançant l’etiqueta #LaIntercolSuma.

Sobre la Intercol·legial

En conjunt aplega més de 200.000 col·legiats de tots els sectors professionals, 2.500 dels quals són els de l’àmbit de la Biologia i de les Biociències, agrupats en el si del CBC.

Les finalitats de la Intercol·legial són reforçar la presència social dels col·legis professionals i divulgar les seves funcions d’interès general, entre d’altres, especialment des d’uns valors de defensa del model actual de col·legis professionals, basat en la garantia de la deontologia, les bones pràctiques, la salvaguarda de l’interès públic i la millor prestació de serveis als usuaris i consumidors, així com la modernització de les corporacions i dels seus membres i, per tant, de la formació continuada dirigida a l’excel·lència i la internacionalització.

La Intercol·legial és també un espai de trobada per posar en comú experiències i de canalització de projectes compartits, a més a més de potenciar sinergies quan sigui possible i, sempre, lloc d’intercanvi d’informació.