Dia Internacional de la Biodiversitat.

Aportacions dels biòlegs per resoldre les crisis de la Societat

Avui dia 22 de maig se celebra el Dia Internacional de la Biodiversitat. El Col·legi de Biòlegs de Catalunya vol manifestar i exposar públicament la importància que té la conservació i protecció de la Biodiversitat, d’un element angular de la nostra matèria principal d’estudi i treball diari. Des del cor, però també des del coneixement, els biòlegs sabem que molts dels problemes als quals s’enfronta la societat actual tenen la seva solució en el manteniment i millora de la biodiversitat, la conservació i protecció de la varietat de microorganismes, plantes i animals existents al nostre planeta, en les seves diferències genètiques i fenotípiques i la varietat d’ecosistemes que les allotgen: des de les foses més profundes dels oceans fins a l’atmosfera que s’estén per sobre les muntanyes més altes.

La biodiversitat ens ofereix respostes per millorar la nostra economia, els reptes socials i alimentaris de la població de la nostra espècie i la garantia de la salut integral de tots els individus.

En aquest dia cal recordar que el manteniment d’ecosistemes biodiversos, habitats o no per humans, explotats o verges, ens aporten solucions per limitar els efectes de les pandèmies i la contenció d’al·lèrgies gràcies als efectes tamponadors que la biodiversitat ofereix: esmorteïment de la distribució, dilució dels factors de risc i les infeccions, apantallament i protecció als agents infecciosos.

La investigació i recerca sobre la biodiversitat ens permet conèixer l’existència de mecanismes de protecció dels organismes vers altres organismes i aprendre d’ells per aplicar-los a la nostra pròpia protecció i cura.

L’aplicació dels avenços en el nostre coneixement sobre la biodiversitat ens permet millores directes sobre molts aspectes de la nostra vida: subministrament d’aigua,  producció d’aliments i nous productes farmacèutics, nutrició i salut humana, gestió i sanejament dels residus de la nostra activitat i prevenció i gestió dels riscos naturals i tecnològics. Tots aquests avenços no serien possibles sense la conservació de les espècies i els seus hàbitats, i la restauració de la biodiversitat dels ecosistemes.

La Biodiversitat ha de constituir una peça clau en la nostra societat, que reclama als biòlegs ampliar el coneixement sobre nous bioproductes i bioprocessos respectuosos amb la nostra salut i la del planeta, que aporti recursos des de la bioeconomia per contribuir al desenvolupament d’una societat més justa i responsable.

Els biòlegs de Catalunya, professionals de la biologia, continuarem desenvolupant una funció imprescindible a la nostra societat en l’educació, la formació, la recerca, la innovació, el desenvolupament i la gestió de la biodiversitat; liderant la generació, difusió i aplicació dels coneixements dels hàbitats i les espècies, i de la seva fisiologia, per assolir un planeta segur i saludable pels humans: una peça més del mosaic de la seva biodiversitat.