Quotes de col·legiació

Matrícula:

  • 0 €      d’inscripció si provens de la pre-col·legiació
  • 24 €    d’inscripció si fa mens de dos anys que vas acabar la carrera.
  • 60 €    d’inscripció si fa més de dos anys que vas acabar la carrera.

 

Quota anual:

  • 129,60 € si s’està treballant.
  •   80 €   si s’està a l’atur (és imprescindible presentar l’original del certificat del SOC)
  •   42 €   si provens de la pre-col·legiació.

En el moment de col·legiar-se s’ha d’abonar la quota corresponent a la matrícula més la part proporcional del semestre (quadre)

*La còpia de la transferència ha de correspondre a l’abonament de les taxes al compte corrent del Col·legi: ES3000817011190001734880

 
 Quota a abonar segons el mes de col·legiació (+ Matrícula)
 

Quota

Si et col·legies al gener o al juliol Si et col·legies al febrer o a l’agost Si et col·legies al març o al setembre Si et col·legies a l’abril o a l’octubre Si et col·legies al maig al novembre  Si et col·legies al juny o al desembre
Normal  64,80€  54 €  43,20 €  32,40 €  21,60 €  10,80 €
 Reduïda  40€  33,35€  26,68€  20€  13,34€  6,67€
Pre-col·legiat 21€ 17,50€ 14€ 10,50€ 7€ 3,50€