El CBC guanya un recurs sobre una plaça de tècnic de Residus Urbans que no convocaven a biòlegs.

El Col.legi de Biòlegs de Catalunya amb el seu compromís de defensa de la professió, va interposar un Recurs potestatiu de reposició contra la convocatòria per cobrir un lloc de treball de funcionari interí com a tècnic de serveis de Residus Urbans del Consell Comarcal del Baix Penendes on no convocaven a Llicenciats/grauats en Biologia.

El Consell Comarcal del Baix Penedès ha estimat el recurs potestatiu de reposició, i ha modifcat les bases específiques del concurs incloent als Graduats en Biologia per accedir aquestes places.