Compromisos del CBC a la cimera d’Acció Climàtica

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya és conscient del greu risc que comporta l’escalfament global i ha participat en la Cimera d’Acció Climàtica. En aquesta Cimera s’han plantejat una sèrie de compromisos per canviar el nostre model socioeconòmic. El CBC com entitat que conforma la societat civil i que aglutina als professionals de les ciències de la vida, s’hi ha compromès a assumir els següents objectius:

 

S’adhereix a l’objectiu que Catalunya assoleixi la neutralitat de carboni el 2050:

a. Fixarà una data anterior al 2050 per a assolir la neutralitat de carboni de la seva organització.

c. S’adherirà al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions impulsat per la Generalitat.

 

Aprofundirà en el coneixement de l’impacte climàtic de la seva activitat:

f. Designarà un coordinador d’acció climàtica a l’organització.

 

Divulgarà i fomentarà el compromís climàtic en la seva organització:

a. Incorporarà el compromís climàtic als seus codis ètics o altres declaracions corporatives.

 

Reduirà l’impacte climàtic de la mobilitat que genera:

c. Establirà els mitjans per a reunions telemàtiques que evitin desplaçaments.

e. Contractarà serveis de missatgeria que tinguin baix o nul impacte climàtic.

f. Implantarà els mitjans necessaris per a fer tràmits electrònics (factures, contractes, pagaments, notificacions, impostos, correspondència, convoca­tòries i actes de reunions…).

 

Adoptarà progressivament els principis de l’economia circular:

c. Prioritzarà la compra de productes amb certificacions ambientals i, quan no sigui possible, s’informarà prèviament de les emissions associades als diferents productes.

d. Vetllarà perquè els seus proveïdors tinguin un compromís verificable amb la mitigació d’emissions.

 

Com a organització socioeconòmica:

f. Elaborarà i difondrà una guia de responsabilitat climàtica per a la presa de decisions en les empreses.

 

Com a institució de formació superior i recerca:

b. Garantirà la formació de professionals preparats i sensibles en matèria climàtica.

d. Aportarà el coneixement de la seva comunitat científica per a desen­volupar les millors solucions davant l’emergència climàtica.

 

Com a institució del camp de la salut:

a. Dissenyarà i impulsarà programes preventius i pal·liatius dels efectes sobre la salut de les onades de calor i l’eventual expansió de malalties tropicals.

b. Formarà els professionals de la salut davant els reptes sanitaris que genera el canvi climàtic.