El CBC defensant la professió: en el nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes els Llicenciats i Graduats en Biologia poden ser tècnics habilitats

 

S’ha publicat el DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7911/1752393.pdf

El CBC ha estat reclamant i defensant la idoneïtat dels biòlegs per ser “tècnics habilitats” per gestionar les dejeccions ramaderes, ja que des de l’any 2014 que es va publicar l’Ordre 389/2014 no se’ns permetia assolir aquestes tasques.

Hem d’estar d’enhorabona, ja que amb la publicació d’aquest Decret es reconeixen als llicenciats i graduats en Biologia la possibilitat d’actuar com tècnics habilitats (annex 16) fent un curs habilitant (annex 17) i ser assessors en fertilització amb un Màster en gestió de sòls i aigües (annex 16.3).

 

Només dins del col·lectiu del CBC es pot aconseguir objectius comuns  que superen la capacitat d’acció individual.