Recomanacions per a l’estudi citogenètic prenatal. Detall de cada parell cromosòmic.

 

La Comissió de Genètica i Reproducció Humana del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, ha participat conjuntament amb el grup de treball de citogenètica prenatal i postnatal, de  la Secció de Genètica Molecular de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC) en la publicació de les Recomanacions per a l’estudi citogenètic prenatal. Detall de cada parell cromosòmic.

Aquest document està disponible a: http://www.acclc.cat/invitro/recomanacions-per-a-lestudi-citogenetic-prenatal-detall-de-cada-parell-cromosomic/