Entitats amb conveni amb CBC per descomptes en activitats