Mor Emili Fadurdo degà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya

El degà del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, Emili Fadurdo, ha mort el 12 d'abril de 2017 com a conseqüència d’una llarga malaltia.

Nascut el 1956, es va llicenciar en Ciències Biològiques a la Universitat de Barcelona, i va obtenir una beca de l’Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques (IMIM) per un estudi sobre la diagnosi de la Leishmaniosi. Fadurdo va ser elegit pel deganat del CBC el 2010, desprès d’haver exercit com a vici-degà entre 1998 i 2010, i va aconseguir la reelecció per un segon període el 2014.

En el decurs del seu mandat va impulsar un Pla Estratègic que ha servit per  a la modernització del Col·legi i per acostar-lo als centres universitaris on s’imparteix el grau de Biologia, així com a altres titulacions properes a les Ciències de la Vida.

El seu altre gran eix de treball ha estat la dinamització de les comissions col·legials i la voluntat d’intervenir en el debat social, el que s’ha traduït en la intervenció del col·legi en diferents mitjans de comunicació per donar a conèixer l'opinió de la professió en aquelles matèries lligades a la Biologia i les Ciències de la Vida.

Compaginava la seva funció de degà del Col·legi de Biòlegs amb la seva tasca de director gerent del Laboratorio de Diagnóstico General, la direcció de l’Entidad de Certificación de Producto, l’administració de l’AGAQ (Asesoría para la Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente) i la subdirecció de CUSA (Consell de l’Ús Sostenible de l'Aigua), entitat assessora de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Casat i amb un fill, Fadurdo havia estat anteriorment president en funcions de l’Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico Laboratorial (AVEDILA) i membre de l’Asociación Española de Laboratorios Independientes (AELI), la Sociedad Española de Ciencias de Animales de Laboratorio (SECAL) i del Clúster d’Aqüicultura  dependent de l’ACCIO (Generalitat de Catalunya).

La Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i el personal del col·legi, expressen el seu condol i s'uneixen al sentiment de la família i amics.