Participa a CBCAT la revista del Col·legi de Biòlegs de Catalunya

 

El Col·legi, des de l’any 2003, està publicant la revista CBCAT amb una assiduïtat semestral on es recullen articles de molts dels àmbits professionals en els que hi participen els biòlegs.

CBCAT pretén ser l’instrument de prestigi en la comunicació entre el Col·legi, els biòlegs i la societat, amb la difusió de la professió, la informació transversal dels diversos àmbits i l’intercanvi d'experiències i opinions.

Això requereix la participació directa del major nombre possible de biòlegs. Per això, si t'apassiona una àrea específica de la  professió, si has participat en algun projecte,  si vols comunicar un aspecte de les ciències de la vida, i t'agrada escriure, anima't a redactar articles i envia’ls a la secretaria del CBC i la comissió de Publicacions es posarà en contacte amb tu per la seva publicació en la nostra revista.

Adreceu les propostes dels vostres escrits a:

Comissió de Publicacions del CBC: cbc@cbc.cat

 

FORMAT DELS ARTICLES

Format de presentació: Els articles han de presentar-se al CBC en format electrònic en un programa de tractament de textos (Word, OpenOffice, etc..).

Extensió:  de 5 a 7 DIN A-4 a espai senzill amb lletra Arial / Times, mida de font 12. De 14.000 a 16.000 caràcters incloent espais.

Il·lustracions: És convenient aportar pel disseny 3 o 4 fotografies, apart de les taules, il·lustracions i fotos referenciades en el text..

 

Visualitza els 24 números de la revista CBCAT