L’UPF-IDEC i la UPF Barcelona School of Management han renovat el seu conveni de col·laboració amb el Col·legi de Biòlegs de Catalunya. El conveni permet, entre d’altres acords, que s’apliqui a tots els col·legiats una bonificació del 10% sobre el preu de la matrícula en el Màster en Comunicació Científica (Presencial i Online) 

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Aquest programa explica les claus de la transmissió del coneixement científic, metge i ambiental, com es genera i es gestiona; i prepara per poder afrontar els diversos àmbits d’aquesta activitat estratègica en les organitzacions, institucions, empreses, mitjans de comunicació i centres culturals i socials.

Científics, metges, periodistes, professionals de museus i centres de ciència i agents de comunicació institucional (centres de recerca, universitats, laboratoris farmacèutics, ONG, administració pública i gestors culturals, entre uns altres) participen en el procés de comunicació social de la ciència i exerceixen un paper cada vegada més reconegut, generant una creixent oferta laboral.

S’imparteix en modalitat presencial i online.