Borsa de Pèrits

Descripció:

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya coordina i facilita l’accés, per part dels òrgans judicials, a les llistes de candidats a pèrits elaborades pels col·legis professionals, per tal que cada òrgan judicial identifiqui el perfil més adequat en funció de la seva especialitat i partit judicial. En aquest context el CBC elabora anualment la llista de persones col·legiades interessades en realitzar peritatges i la tramet al Departament de Justícia.

Preu:

Totalment gratuït.

Condicions:

Exclusiu per col·legiats.

Què he de fer:

Podeu sol·licitar-ho per correu electrònic: cbc@cbc.cat, mitjançant l’apartat de comentaris, o trucant a la secretaria del CBC Tel. 93 487 61 59, i ens posarem en contacte amb vosaltres per fer l’inscripció.