El Col·legi de Biòlegs de Catalunya obre les seves portes als titulats en Ciències del Mar

 

Barcelona, 5/5/14.- El Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha decidit obrir les seves portes al titulats en Ciències del Mar, segons va explicar el degà Emili Fadurdo en un acte celebrat el passat dimecres 30 d’abril al Centre d’Estudis Avançats del CSIC a Blanes. Per al degà, “la pluridisciplinalitat de la nostra professió ens porta a obrir-nos a d’altres graus amb qui compartim l’àmbit de les Ciències de la Vida”. Durant l’acte també es van presentar aquesta nova titulació que impartirà per primera vegada a Catalunya la Universitat de Barcelona (UB) el curs 2015-16.

El degà Emili Fadurdo es va adreçar als joves investigadors i al col·lectiu de titulats en Ciències del Mar explicant aquesta obertura del Col·legi i de la necessitat i avantatges de la col·legiació. Segons el degà, aquesta obertura del Col·legi –que en aquest moment agrupa prop de 2.500 professionals- s’oferirà a d’altres graus “amb els que tenim importants punts en comú i una mateixa carga troncal formativa”.

Durant l’acte també es van presentar la nova titulació de Ciències del Mar, que impartirà per primera vegada a Catalunya la Universitat de Barcelona (UB) el curs 2015-16 i que vindrà a sumar-se al doctorat que s’imparteix des del 1988 i al Màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La delegada del Rector per a les Accions Estratègiques de Recerca, Conxita Àvila, fa refermar el compromís de la UB amb aquesta àrea de coneixement i va agrair la tasca del Col·legi i l’obertura a nous graus.

El catedràtic de la UB Miquel Canals, impulsor d’aquest estudis, va destacar que “les Ciències del Mar són un lloc de trobada de gairebé totes les disciplines científiques”, una multidisciplinarietat que ja havia apuntat el professor Enric Ballesteros, investigador del CSIC que va prendre com exemple un recent estudi desenvolupat pel seu equip a les Illes Colombretes.

En el seu torn, la subdirectora general de Pesca, Ángela Seira, va destacar la necessitat que té l’Administració de comptar amb tots els punts de vista per a elaborar les normatives, un fet al que ajuda especialment la tasca del Col·legi. Aquest fet va ser destacat també per Juan José Dañobeitia, director de la delegació del CSIC a Catalunya, i per Josep Marigó, alcalde de Blanes, a qui el degà Emili Fadurdo va agrair especialment l’acollida i la seva assistència a l’acte.

CBC: en defensa de la professió i la deontologia professional
El Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) és una corporació de dret públic, punt de trobada dels professionals de la Biologia, d'adscripció obligatòria per exercir la professió, i que agrupa prop de 2.500 profesionals de les Ciències de la Vida. Ofereix als seus col·legiats formació, assessorament i serveis per adequar la professió a les necessitats de la societat.

Poden ser membres del CBC tots els llicenciats en Biologia o Bioquímica i aquells titulats en graus oficials que acreditin un tronc comú substancial amb el grau de biologia i vulguin exercir la professió de biòleg o bioquímic, donat que la col·legiació és obligatòria per exercir com a tal, a excepció dels funcionaris públics i altre personal que, en virtut del seu contracte laboral, presti els seus serveis en les administracions públiques.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment