cabcbcaldia2-600x162

 

El CBC al DIA és la newsletter del Col·legi de Biòlegs que us informa setmanalment, per correu electrònic, de les últimes novetats del CBC, de la borsa de treball, de les notes de premsa a l’àmbit de la ciència, beques, premis, ofertes de formació i altres informacions d’interès a l'àmbit de les ciències de la vida.

 

 

Sin-título-1

La subscripció et donarà accés a la "Revista del CBC" i a la "Intranet del CBC" on es pot consultar el "CBC News" (versió complerta), així mateix podràs automatitzar el "CBC AL DIA" perquè t'arribi setmanalment un resum de les últimes novetats.

Per subscriure't omple el formulari i realitza el pagament de la quota anual, en cas contrari, podràs seguir gaudint de les últimes novetats en l'apartat "CBC news" a la pàgina del CBC.

 

Formulari de subscripció al CBC al DIA (news)
 • DADES PERSONALS
  0
 • Nom*nom
  1
 • Cognoms*cognoms
  2
 • NIF*
  3
 • Lletra*lletra del NIF
  4
 • Data de neixement*
  5
 • DADES DE CONTACTE
  6
 • Telèfon*tel. de contacte
  7
 • mail*correu vàlid
  8
 • Carrer / Plaça Núm Pis*
  9
 • Codi Postal*
  10
 • Població*
  11
 • Província*
  12
 • Envia la informació al CBC
  13
 • Condicions del CBC*selecciona si o no sí acceptes les condicions del CBC
  Si
  No
  14
 • 15
 • De conformitat amb la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, li informem que les seves dades incorporades al present imprès, així com els necessaris per a la formalització de la seva col·legiació amb el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, seran incorporats als fitxers corresponents degudament registrats en el Registre General de Protecció de Dades i sent el Col·legi de Biòlegs de Catalunya el responsable de las mateixes. Les dades proporcionades, incloses aquelles que puguin fer referència a circumstàncies personals, professionals i socials, són imprescindibles per formalitzar la seva relació amb el Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb la única finalitat de col·legiar a l’interessat. La seva negativa a proporcionar-nos significaria la impossibilitat de continuar amb aquesta relació. Mitjançant la signatura del present document, i de conformitat amb l’establert en l’article 6 de la L.O.P.D. vostè atorga el consentiment exprés i inequívoc al Col·legi de Biòlegs de Catalunya per que procedeixi, en compliment dels fins esmentats en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, vostè consenteix de forma inequívoca a que les seves dades, incloses les fotografies, i qualssevol altres dades de caràcter personal proporcionades al Col·legi de Biòlegs de Catalunya durant el període de col·legiació, i d’acord amb les finalitats anteriorment exposades, siguin mostrades pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya a través del seu portal Web. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, així com la revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades, comunicant-lo per escrit amb indicació de les seves dades a l’adreça C/ Consell de Cent, 373 1-1.08009 Barcelona. El Col·legi de Biòlegs de Catalunya es compromet a tractar tota la informació personal exclusivament per als fins necessaris, no cedint en cap cas aquestes dades a tercers, tret que així ho consenteixi el propi col·legiat. En el desenvolupament de les seves funcions, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya haurà de preservar la confidencialitat i controlar que la informació no sigui usada per a finalitats distintes a les conegudes i autoritzades per qualsevol dels afectats.
  16

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment