Les comissions organitzatives

 

COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA

deontologia

Presidenta: Margarita Salvadó

 

COMISSIÓ FORMACIÓ CONTÍNUA

formaciocontinua

President: Jordi Carreres

 

COMISSIÓ PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

publicacionsicomunicacio

President: Miquel Pardo